Ngạc nhiên với những công dụng này của cây dâm bụt

Ngạc nhiên với những công dụng này của cây dâm bụt
Với những đứa trẻ miền quê thì chẳng còn lạ lùng gì với những trò chơi từ loài hoa có màu đỏ rực này nữa, hoa dâm bụt, dùng làm bông tai, hoa cài đầu hay rút bông