Những điều cần lưu ý khi sử dụng nhân trần

Những điều cần lưu ý khi sử dụng nhân trần
Dân ta thường quan niệm về các vị thuốc là không bổ ngang cũng sẽ bổ dọc nên cứ vậy mà uống, nhiều khi còn lạm dụng nữa mà không biết rằng nên sử dụng quá nhiều thì