Cây nhọ nồi, dược liệu quý nhưng không hiếm

Cây nhọ nồi, dược liệu quý nhưng không hiếm
Ngày nhỏ còn ở quê đi chăn trâu cắt cỏ, chẳng may bị chảy máu thì bạn sẽ tìm đến thứ gì đầu tiên? Là tôi thì thường chạy đi tìm cây cỏ mực sau đó nhai hoặc giã