Dâm dương hoắc, vị thuốc bổ dương

Dâm dương hoắc, vị thuốc bổ dương
Dâm dương hoắc hay còn gọi là Tiên linh tỳ, là một vị thuốc bổ dương của dược học cổ truyền. Sỡ dĩ loài cây này có tên như vậy là bởi các mục tử ngày xưa đã