Cây atiso – một vị thuốc đa năng đa tài

Cây atiso - một vị thuốc đa năng đa tài
Atiso là một loại cây gai lâu năm có nguồn rốc từ miền Nam châu Âu và được người Pháp di thực vào Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20. Atiso là loại cây ôn đới

Atiso và công dụng chữa bệnh của nó

Atiso và công dụng chữa bệnh của nó
Atiso là một loại cây ôn đới, và tất nhiên là cũng được trồng ở những nơi có khí hậu ôn đới. Ở nước ta thì có Sa Pa, Tam Đảo và đặc biệt ở Đà Lạt là trồng