Thuốc chữa thủy đậu – đâu đâu cũng có

Thuốc chữa thủy đậu - đâu đâu cũng có
Cỏ chân vịt là một loại cây thảo thân mềm, có lá phình to ra ở phần bẹ, mặt trên có những đốm đỏ. Cây cỏ chân vịt còn có tên khác là cỏ thia lịa, cỏ chữa

Cây chân vịt, cây thuốc quý có sẵn của tự nhiên

Cây chân vịt, cây thuốc quý có sẵn của tự nhiên
Cây chân vịt thường được người ta gọi là trường sinh thảo, hồi sinh thảo hay cải tử hoàn thảo bởi khi bán, người ta thường đặt sẵn một nồi nước sôi, khi thả chân vịt khô vào