Chữa bệnh lỵ hiệu quả bằng 2 loại cỏ sữa

Chữa bệnh lỵ hiệu quả bằng 2 loại cỏ sữa
Ở nước ta có 2 loại cỏ sữa là cỏ sữa lá to và cỏ sữa lá nhỏ. Cây cỏ sữa lá nhỏ thường được dùng để chữa bệnh nhiều hơn, còn cây cỏ sữa lá to được

Cây cỏ sữa lá nhỏ – tuy nhỏ mà có “võ”

Cây cỏ sữa lá nhỏ - tuy nhỏ mà có "võ"
Cây cỏ sữa có 2 loại là cỏ sữa lá nhỏ và cỏ sữa lá to, nhưng loại thường dùng làm thuốc là cỏ sữa lá nhỏ. Là loại cây mọc hoang khắp nơi, bạn có thể bắt