Cây đinh lăng, cây sâm của người nghèo

Cây đinh lăng, cây sâm của người nghèo
Đó là nhận định của danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác vì ngày xưa, rượu và nước sắc rễ đinh lăng thường được dùng để làm thuốc bổ tăng lực, chữa chứng suy nhược cơ thể. Đây là loại