Hỗ trợ Điều trị bệnh ung thư với cây sả

Hỗ trợ Điều trị bệnh ung thư với cây sả
Cây sả có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới và ôn đới ẩm, tên khoa học là Cymbopogon. Là loại cây cỏ sống lâu năm, mọc thành bụi lớn với nhiều cây nhỏ, cao từ khoảng 0.8 đến 1m.