Chữa bệnh lỵ hiệu quả bằng 2 loại cỏ sữa

Chữa bệnh lỵ hiệu quả bằng 2 loại cỏ sữa
Ở nước ta có 2 loại cỏ sữa là cỏ sữa lá to và cỏ sữa lá nhỏ. Cây cỏ sữa lá nhỏ thường được dùng để chữa bệnh nhiều hơn, còn cây cỏ sữa lá to được