Tống cổ viên sỏi ra khỏi thận bằng chuối hột rừng

Tống cổ viên sỏi ra khỏi thận bằng chuối hột rừng
Sỏi thận là một bệnh thường gặp của người Việt Nam, căn bệnh này gây những đau đớn, khổ sở cho người bệnh và thường phải can thiệp bằng việc mổ để lấy hạt sỏi ra. Tuy nhiên,