Phấn hoa, nhỏ mà có võ

Phấn hoa, nhỏ mà có võ
Những hạt nhỏ li ti được sinh ra từ nhị đực của bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, đó chính là phấn hoa, đến mùa hoa nở, những con ong đi đến từng bông hoa, góp