Công dụng của cây bã đậu và thận trọng trong sử dụng bài thuốc này

Công dụng của cây bã đậu và thận trọng trong sử dụng bài thuốc này
Cây bã đậu còn được gọi bằng những cái tên dân giã như cây ba đậu, mắc vát, cóng khói, mần để hay bằng những cái tên mĩ miều như mãnh tử nhân, lão dương tử, giang tử,...