Khó ngờ với những tác dụng của hoa cúc trắng

Khó ngờ với những tác dụng của hoa cúc trắng
Hoa cúc trắng hay bạch cúc đã được chứng minh dựa trên kết quả của một số nghiên cứu là có tác dụng kháng khuẩn như ức chế tụ cầu vàng, liên cầu trùng, trị các loại nấm