Bài thuốc chữa trị ung thư kết hợp bán chi liên và bạch hoa xà thiệt thảo

Bài thuốc chữa trị ung thư kết hợp bán chi liên và bạch hoa xà thiệt thảo
Hiện nay trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng có nhắc đến một bài thuốc có trong tài liệu y học Trung Quốc kết hợp giữa 2 vị thuốc là bạch hoa xà thiệt thảo và bán